Jetstar khuyến mại khai trương 3 đường bay mới giá 3000đ

Jetstar khuyến mại khai trương 3 đường bay mới giá 3000đ, nhân dịp mở 3 đường bay mới từ Vinh đi Nha Trang, Đà Lạt đi Hồ Chí Minh, và Hà Nội đi Tuy Hòa hãng mở bán vé khuyến mại với 2 chương trình song song nhau.

Jetstar khuyến mại khai trương 3 đường bay mới giá 3000đ

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT NHÂN DỊP KHAI TRƯƠNG 3 ĐƯỜNG BAY MỚI

#1. 3.000 vé máy bay giá 3.000đ từ 11:00 đến 23:59 Thứ Hai 16/11/2015

#2. Mua chiều đi. Miễn phí chiều về từ 11:00 Thứ Ba 17/11/2015 đến 23:59 Thứ Năm 19/11/2015

Kênh bán: Tất cả các kênh

Lưu ý: Để mua được vé khuyến mại 0 đồng cho chiều về, Quý khách phải lựa chọn hành trình bay khứ hồi trong giai đoạn có khuyến mại. Khi đó giá mở bán cho chiều đi là giá bình thường trên hệ thống, giá mở bán cho chiều về được khuyến mại chỉ 0 đồng

  Chặng bay Ngày bay Giá vé Starter^
   
  Hà Nội to Tuy Hòa Từ 16/12/15 đến 23/12/15 3.000 đồng
Từ 06/01/16 đến 20/01/16
 
  Vinh to Nha Trang Từ 15/12/15 đến 23/12/15 3.000 đồng
Từ 06/01/16 đến 20/01/16
 
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Đà Lạt Từ 15/12/15 đến 23/12/15 3.000 đồng
Từ 06/01/16 đến 20/01/16
 
 
  Buôn Ma Thuột to Chu Lai Từ 24/11/15 đến 23/12/15 3.000 đồng
Từ 05/01/16 đến 17/01/16
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Pleiku Từ 05/01/16 đến 17/01/16 3.000 đồng
 
  Đà Lạt to Huế Từ 05/01/16 đến 17/01/16 3.000 đồng
 
 
  Hà Nội to Tp. Hồ Chí Minh Từ 25/01/16 đến 06/02/16 3.000 đồng
 
 
  Phú Quốc to Tp. Hồ Chí Minh Từ 25/01/16 đến 06/02/16 3.000 đồng
 
 
  Vinh to Tp. Hồ Chí Minh Từ 25/01/16 đến 06/02/16 3.000 đồng
 
  Quy Nhơn to Tp. Hồ Chí Minh Từ 25/01/16 đến 06/02/16 3.000 đồng
 
  Đà Nẵng to Tp. Hồ Chí Minh Từ 25/01/16 đến 06/02/16 3.000 đồng
 
  Thanh Hóa to Tp. Hồ Chí Minh Từ 25/01/16 đến 06/02/16 3.000 đồng
 
  Hải Phòng to Tp. Hồ Chí Minh Từ 25/01/16 đến 06/02/16 3.000 đồng
 
  Huế to Tp. Hồ Chí Minh Từ 25/01/16 đến 06/02/16 3.000 đồng
 
  Nha Trang to Tp. Hồ Chí Minh Từ 25/01/16 đến 06/02/16 3.000 đồng
 
  Chu Lai to Tp. Hồ Chí Minh Từ 25/01/16 đến 06/02/16 3.000 đồng
 
 
  Đồng Hới to Tp. Hồ Chí Minh Từ 25/01/16 đến 06/02/16 3.000 đồng
 
 
  Buôn Ma Thuột to Tp. Hồ Chí Minh Từ 25/01/16 đến 06/02/16 3.000 đồng
 
 
 
 
  Hà Nội to Bangkok Từ 06/01/16 đến 27/01/16 3.000 đồng
 
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Bangkok Từ 06/01/16 đến 27/01/16 3.000 đồng
 
  Hà Nội to Hồng Kông Từ 05/01/16 đến 17/01/16 3.000 đồng
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Singapore Từ 06/01/16 đến 27/01/16 3.000 đồng
 
  Đà Nẵng to Singapore Từ 06/01/16 đến 27/01/16 3.000 đồng
 
 

Một chương trình khuyến mại khác: MUA CHIỀU ĐI MIỄN PHÍ CHIỀU VỀ 

  Chặng bay Ngày bay Giá vé Starter^
 
  Hà Nội to Tuy Hòa Từ 16/12/15 đến 23/12/15 0 đồng
Từ 06/01/16 đến 20/01/16
Từ 02/03/16 đến 30/03/16 Áp dụng chiều về
 
  Vinh to Nha Trang Từ 15/12/15 đến 23/12/15 0 đồng
Từ 06/01/16 đến 20/01/16
Từ 02/03/16 đến 30/03/16 Áp dụng chiều về
 
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Đà Lạt Từ 15/12/15 đến 23/12/15 0 đồng
Từ 06/01/16 đến 20/01/16
Từ 02/03/16 đến 30/03/16 Áp dụng chiều về
 
 
  Buôn Ma Thuột to Chu Lai Từ 24/11/15 đến 23/12/15 0 đồng
Từ 05/01/16 đến 17/01/16
Từ 02/03/16 đến 30/03/16 Áp dụng chiều về
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Pleiku Từ 05/01/16 đến 17/01/16 0 đồng
Từ 02/03/16 đến 30/03/16 Áp dụng chiều về
 
  Đà Lạt to Huế Từ 05/01/16 đến 17/01/16 0 đồng
Từ 02/03/16 đến 30/03/16 Áp dụng chiều về
 
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Buôn Ma Thuột Từ 06/01/16 đến 17/01/16 0 đồng
Từ 08/03/16 đến 30/03/16 Áp dụng chiều về
 
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Nha Trang Từ 06/01/16 đến 16/01/16 0 đồng
Từ 08/03/16 đến 30/03/16 Áp dụng chiều về
 
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Phú Quốc Từ 06/01/16 đến 17/01/16 0 đồng
Từ 08/03/16 đến 30/03/16 Áp dụng chiều về
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Tuy Hòa Từ 06/01/16 đến 17/01/16 0 đồng
Áp dụng chiều về
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Đà Nẵng Từ 06/01/16 đến 16/01/16 0 đồng
Từ 08/03/16 đến 30/03/16 Áp dụng chiều về
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Quy Nhơn Từ 06/01/16 đến 17/01/16 0 đồng
Áp dụng chiều về
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Chu Lai Từ 06/01/16 đến 17/01/16 0 đồng
Áp dụng chiều về
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Huế Từ 06/01/16 đến 17/01/16 0 đồng
Áp dụng chiều về
 
  Hà Nội to Đà Nẵng Từ 26/01/16 đến 06/02/16 0 đồng
Áp dụng chiều về
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Đồng Hới Từ 06/01/16 đến 17/01/16 0 đồng
Áp dụng chiều về
 
 
  Buôn Ma Thuột to Vinh Từ 06/01/16 đến 17/01/16 0 đồng
Áp dụng chiều về
 
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Hà Nội Từ 06/01/16 đến 17/01/16 0 đồng
Từ 08/03/16 đến 30/03/16 Áp dụng chiều về
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Vinh Từ 06/01/16 đến 17/01/16 0 đồng
Từ 08/03/16 đến 30/03/16 Áp dụng chiều về
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Thanh Hóa Từ 06/01/16 đến 17/01/16 0 đồng
Từ 08/03/16 đến 30/03/16 Áp dụng chiều về
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Hải Phòng Từ 06/01/16 đến 17/01/16 0 đồng
Từ 08/03/16 đến 30/03/16 Áp dụng chiều về
 
  Hà Nội to Đà Lạt Từ 06/01/16 đến 16/01/16 0 đồng
Từ 08/03/16 đến 30/03/16 Áp dụng chiều về
 
  Buôn Ma Thuột to Hải Phòng Từ 06/01/16 đến 17/01/16 0 đồng
Áp dụng chiều về
 
 
 
 
  Hà Nội to Bangkok Từ 18/11/15 đến 17/12/15 0 đồng
Từ 01/04/16 đến 27/04/16
Từ 04/05/16 đến 22/05/16 Áp dụng chiều về
 
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Singapore Từ 01/04/16 đến 27/04/16 0 đồng
Từ 04/05/16 đến 22/05/16 Áp dụng chiều về
 
  Tp. Hồ Chí Minh to Bangkok Từ 18/11/15 đến 17/12/15 0 đồng
Từ 01/04/16 đến 27/04/16
Từ 04/05/16 đến 22/05/16 Áp dụng chiều về
 
  Hà Nội to Hồng Kông Từ 18/11/15 đến 17/12/15 0 đồng
Từ 05/01/16 đến 17/01/16 Áp dụng chiều về

 


Vé máy bay Quốc tế
Link xem nhiều
         
vé máy bay - đại lý vé máy bay - xe thành bưởi - đại lý vé máy bay